Royal Canin Urinary S/O Hond


Contra-indicaties
Chronische nierziekte. Hart- en vaatziekten*. Gelijktijdig gebruik van urine verzurende middelen. Groei, dracht en lactatie.

*Wanneer een natriumbeperking wordt nagestreefd